První pražská konference věnovaná odkazu Otto Fenichela na téma "Strach z cizího"

08.08.2015 17:43

Ve dnech 23.-25. října 2015 se zúčastním 1. pražské konference věnované odkazu psychoanalytika Otto Fenichela, jejímž cílem je vytvořit prostor pro psychoanalytické zkoumání strachu z "cizího" a "cizinců" v klinické situaci a současně také prostor pro interdisciplinární dialog psychoanalýzy s dalšími odborníky zabývajícími se tímto fenoménem. Bližší informace a registrační formulář naleznete na stránkách www.fenichelspragueconference.com

Zpět